2014

O prvním adventním víkendu proběhl II.ročník charitativního bazaru.

Příjemce:  rodina nemocného Filipa Přibila, Karlovy Vary

Výtěžek: 45.445 Kč.

Všem tímto děkujeme.